BLog

In nhãn cuộn với 5 lợi ích hàng đầu

high quality labels

In nhãn cuộn với 5 lợi ích hàng đầu

In nhãn cuộn là cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí tối ưu cho các nhãn sản phẩm đẹp với số lượng lớn hoặc rất lớn. Bạn có thể đặt nhãn cuộn tùy chỉnh theo bất kỳ hình dạng hoặc kích thước bế (cắt) nào. Như vậy, nhãn của...

Hệ màu in nhãn cần lưu ý những gì?

Màu sắc trong thiết kế in giữ vai trò quan trọng, quyết định một phần chất lượng hình ảnh của nhãn. Đồng thời, tính đồng nhất thương hiệu là việc thể hiện tính nhất quán của màu sắc qua thông số của hệ màu. Cách sắp xếp và chọn màu...

Chất liệu lót in nhãn cần có những đặc tính gì?

Chất liệu lót in nhãn rất quan trọng trong sản xuất và ứng dụng của sản phẩm. Nhãn của bạn dù được dán tự động hay thủ công vẫn phải đảm bảo được áp dụng dễ dàng. Ngoài ra, nhãn còn cần được bảo vệ tốt bởi lớp lót. Dưới...